Działania Pro-Ekologiczne

Jako firma zajmująca się na szeroką skalę gospodarowaniem odpadami jesteśmy świadomi swojego dużego oddziaływania na środowisko.

Nieustannie podejmujemy wysiłki i starania by zmniejszać swoje oddziaływanie i minimalizować jego negatywne skutki przez między innymi:
- odnawianie i polepszanie parku maszynowego (nowsze maszyny i urządzenia są oszczędniejsze i efektywniejsze zarazem);
- przeprowadzanie szkoleń pracowników (ciągłe poszerzanie wiedzy ekologicznej i wykorzystanie najnowszych i najlepszych technik pracy);
- ograniczenie u źródła powstających odpadów;
- poprawę gospodarowania odpadami przez kontrolę zapasów, segregację, lepsze gospodarowanie materiałami, odzysk.

Od czasu do czasu w szkołach oraz na festynach prowadzimy konkursy polegające np na budowaniu z elektrośmieci robotów lub innych wynalazków fundując dla najlepszych nagrody za udział. W firmie również staramy się ulepszać działalność by była bardziej przyjazna środowisku. Między innymi do minimum ograniczyliśmy zużywanie palet drewnianych przez wykorzystanie odpowiednio wyprofilowanego prasowanego materiału.

ekologia

Nasza firma priorytetowo traktuje realizację obowiązków ustawowych dotyczących ochrony środowiska. Magazyn główny w Żywcu przy ulicy Leśnianka 81 jak i wszystkie inne oddziały posiadają właściwe zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, prowadzenia stacji demontażu pojazdów oraz przyjmowania elektrośmieci.

W ramach powadzonej działalności prowadzimy pełną dokumentację dotyczącą obrotu odpadami wraz z ewidencją i sprawozdawczością ilościową i jakościową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Obowiązujące zezwolenia wraz z dokumentami rejestrowymi firmy można znaleźć na stronie internetowej w zakładce dokumenty.